Welkom op de site van praktijk Castanea!

Praktijk voor natuurgerichte therapie…..

In de basis is natuurgerichte therapie het ondersteunen van het zelfgenezende vermogen van het lichaam.

Dit vermogen is altijd aanwezig en manifesteert zich erg duidelijk wanneer bijvoorbeeld een snee in de huid vanzelf weer heelt. Maar ook het herstellen van een verkoudheid, griep, etc. is te danken aan het zelfgenezende vermogen van het lichaam. Het ondersteunen van het zelfgenezende vermogen bij klachten kan preventief gebeuren of op momenten dat het zelfgenezende vermogen ontoereikend is: bijvoorbeeld wanneer klachten te lang aanhouden, te vaak terugkomen of chronisch worden. Door te behandelen met verschillende massagemethoden komt u weer helemaal tot rust waardoor uw lichaam tijd krijgt om te ontspannen en te herstellen.

De natuurgerichte consulten bij Praktijk Castanea bestaan uit een combinatie van verschillende werkvormen gekoppeld aan de vijf natuurgerichte principes, dit zijn:

  • Energie
  • Prikkeloverdracht
  • Drainage
  • Voeding
  • De psyche en het (on)bewust ziekmakend patroon

Energie:

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

Prikkeloverdracht:

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

Drainage:

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

Voeding:

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

De psyche en het onbewust ziekmakend patroon:

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Stress

Wanneer er hoge eisen aan ons worden gesteld ondergaan we vaak stress. Hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, prestatiedruk kunnen lichamelijke en geestelijke (over)belasting tot gevolg hebben. Dit kan klachten met zich meebrengen. Klachten kunnen zich zowel lichamelijk als geestelijk manifesteren.

De gevolgen

Spanningsklachten kunnen bijvoorbeeld zijn: hoofdpijn, prikkelbaarheid, algemeen gevoel van gespannenheid, algehele vermoeidheid, concentratie verlies, nek- en rugklachten enz. Voor veel personen zijn dit bekende verschijnselen.

Belasting en belastbaarheid 

Hoe vaak iemand te maken krijgt met dergelijke klachten verschilt per persoon. Dit is mede afhankelijk van de mate waarin iemand lichamelijke en/of geestelijke belasting kan verdragen. Verantwoord bewegen en massagemethodiek kan de nodige ontspanning bieden en kan zelfs bijdragen aan de vergroting van de algehele belastbaarheid/weerstand.

Klachten

Vaak zijn lichamelijke klachten en niet lekker in je vel zitten een reden om niets meer aan uw gezondheid te doen. Gevolg kan zijn dat de belastbaarheid minder wordt, en daarmee de frequentie en intensiteit van de klachten kan toenemen.