Behandelingen

De therapeutische behandelingen

Door Oosterse en Westerse behandelmethoden en benaderingswijze te combineren kan een holistische behandeling gegeven worden. Met holistisch bedoelen we dat lichaam en geest één is. Niet alleen de klacht zelf wordt behandeld maar er wordt ook gekeken waar de klacht vandaan komt. Door verschillende methoden toe te passen wordt een klacht op meerdere manieren behandeld, waardoor het zenuwstelsel op een positieve manier geprikkeld wordt en het zelfherstellend vermogen van het lichaam ondersteund wordt.


Werkwijze

Het eerste consult zal bestaan uit het verkennen van de hulpvraag en het in kaart brengen van lichamelijke, geestelijke en sociale factoren. Aan de hand van de anamnese wordt een behandelplan opgesteld. Tijdens vervolgconsulten wordt bekeken hoe de methodiek uitwerkt en of en waar er aanpassingen nodig zijn in het behandelplan. Een consult kan zinvol zijn wanneer u

  • een aanvulling wilt op uw reguliere behandeling.
  • bij de reguliere geneeskunde geen of weinig baat hebt gehad.
  • op milde en natuurlijke wijze het zelfgenezend vermogen van uw lichaam wilt ondersteunen.
  • preventief met uw gezondheid bezig wilt zijn.